Příspěvky

whatshot

Share-PSI 2.0 Berlin Workshop - Maximalizace interoperability — centrální slovníky, data s lokacemi atd.
2015-10-07

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2015 proběhne v Berlíně poslední z workshopů pořádaných v rámci projektu Share-PSI 2.0. Tentokrát bude workshop zaměřen na interoperabilitu, využívání slovníků a prostorová data. Workshop pořádá Fraunhofer Institute for Open Communication Systems (Fraunhofer FOKUS).

ondemand_videoVidět více

whatshot

Share-PSI 2.0 Krems Workshop - Sebeudržitelný byznys model pro otevřená data
2015-04-02

Ve dnech 20. a 21. května 2015 proběhne v rámci projektu Share-PSI 2.0 workshop zaměřený na otázku udržitelnosti publikace a využívání otevřených dat. Workshop pořádá Danube University Krems (Centre for E-Governance) zároveň s konferencí CeDEM 2015.

ondemand_videoVidět více

whatshot

Share-PSI 2.0 Timişoara Workshop - Určování priorit při publikaci otevřených dat a zapojení uživatelů
2015-01-19

Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 16. a 17. března 2015 workshop „Určování priorit při publikaci otevřených dat a zapojení uživatelů.“ Workshop se koná na půdě West University of Timişoara Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Rumunsko. Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Účast na workshopu je podmíněna zasláním návrhu diskusního bloku nebo přednášky. Příspěvek je třeba odeslat do 1. 2. 2015.

ondemand_videoVidět více

Starší příspěvky

whatshotShare-PSI 2.0 Lisbon Workshop - Využívání otevřený dat pro komerční využití
2014-09-24

Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 3. a 4. prosince 2014 workshop „Využívání otevřený dat pro komerční využití.“ Workshop se koná v Lisabonu na půdě National Laboratory for Civil Engineering.

Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Účast na workshopu je podmíněna zasláním krátkého příspěvku (position paper). Příspěvek je třeba odevzdat do 12. 10. 2014.

ondemand_videoVidět více

whatshotSamos Workshop - Otevřená data a jejich využití pro inovace a zvýšení efektivity ve veřejné správě
2014-03-19

Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 30. 6. 2014 až 1. 7. 2014 workshop "Otevřená data a jejich využití pro inovace a zvýšení efektivity ve veřejné správě." Workshop hostí University of the Aegean na řeckém ostrově Samos současně s 5. konferencí Samos Summit s tématem "ICT-enabled Governance."

Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Účast na workshopu je podmíněna zasláním krátkého příspěvku (position paper) na téma otevřených dat a jejich využívání v rámci veřejné správy. Příspěvek je třeba odevzdat do 13. 4. 2014.

ondemand_videoVidět více

whatshotNový projekt COMSODE.eu
2013-10-25

Od 1. října 2013 spolupracujeme s kolegy ze Slovenska, Itálie a Nizozemí na společném výzkumném projektu COMSODE financovaném Evropskou unií. Cílem projektu je vytvořit softwarové komponenty a metodiky, které usnadní publikování a využívání otevřených dat. V rámci projektu budeme spolupracovat s řadou institucí v různých zemích EU a budeme publikovat jejich data v čisté a propojené podobě tak, aby jejich svobodné využití bylo co nejsnazší. Projekt začal teprve nedávno, novinky se budete postupně dozvídat přímo na webu projektu. COMSODE

whatshotOtevřená data Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ)
2013-05-11

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zpracoval analýzu možností publikace dat v otevřené podobě ve spolupráci s OpenData.cz (konkrétně s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Ve své tiskové zprávě ČTÚ publikoval sadu datových množin, které zveřejní v otevřené podobě během let 2014-2015. Během práce na analýze jsme identifikovali řadu datových množin zpracovávaných na ČTÚ a ve spolupráci s ČTÚ jsme hodnotili přínosy a rizika jejich publikace v otevřené podobě. Výsledkem analýzy bylo určení řady datových množin k otevření. Jedná se o unikátní přístup k analýze dat úřadu z pohledu otevřenosti. Prozatím se vždy v případě daného úřadu hovořilo pouze o několika vybraných datových množinách. V tomto případě však byly prozkoumány všechny datové množiny daného úřadu a byly analyzovány možnosti jejich otevření. Byla taktéž hodnocena pracnost publikace, kvalita datových množin, rizika a přínosy otevřenosti jednotlivých datových množin.

whatshotSeminář na téma Zpřístupnění dat a informací
2012-11-22

Ve čtvrtek 22.11.2012 jsme pod záštitou Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády za účasti řady zástupců institucí veřejné správy prezentovali výstupy naší práce na Koncepci katalogizace otevřených dat a na Metodice publikace otevřených dat. Na materiálech jsme spolupracovali s Ministerstvem vnitra. Detailní informace k semináři můžete nalézt na webu Vlády ČR.

whatshotWorkshop Semanti-CS
2012-10-15

V pondělí 15.10.2012 spolu-organizujeme workshop iniciativy Semanti-CS, kde budeme diskutovat s akademickými partnery možnosti otevřených dat na akademické půdě. Konkrétně se zaměříme na to, zda je možné rychle otevřít nějaká data dle principů Linked Data. Půjde nám především o motivaci - proč je dobré to tak udělat a co to přinese?. Workshop se koná při každoroční česko-slovenské konferenci Znalosti v Mikulově.

whatshotTutoriál Techniky a nástroje pro propojená data
2012-10-14

V neděli 14.10.2012 organizujeme tutoriál, na kterém účastníkům ukážeme, co jsou Linked Data, jak s nimi mohou pracovat a co nového jim přináší. Tutoriál se koná při každoročně konané česko-slovenské IT konferenci Datakon v Mikulově.

whatshotTutoriál Techniky a nástroje pro propojená data
2012-10-11

Ve čtvrtek 11.10.2012 proběhne v Praze v Konferenčním centru TOWER 24. ročník konference Moderní databáze, kde předneseme zvanou přednášku na téma Linked Data a jejich aplikace v praxi. Konferenci pořádá firma Komix s.r.o. a účastní se jí zástupci českých IT firem. V rámci přednášky ukážeme, co Linked Data jsou a jaké jejich aplikace přinášejí možnosti jak ve světě otevřených dat na webu tak i ve světě dat uzavřených ve světě firmy.

whatshotÚspěšný první rok OpenData.cz v rámci EU projektu LOD2
2012-09-14

OpenData.cz se účastní prostřednictvím fakult MFF UK a FIS VŠE evropského výzkumného projektu LOD2. Projekt vyvíjí nástroje pro práci s Linked Data. Úkolem OpenData.cz je navrhnout, jak a proč aplikovat principy Linked Data na publikování otevřených dat o veřejných zakázkách (a také souvisejících dat, jako např. rozpočtů měst a obcí či demografických statistických údajů). Dne 14.9.2012 proběhl v Luxemburgu review meeting za účasti hodnotící komise EU. Práce týmu OpenData.cz byla hodnocena pozitivně. Výstupy (= data) z prvního roku řešení projektu budou brzy publikovány na tomto webu.

whatshotDiplomová práce Linked open data for public sector information
2012-07-30

Jindřich Mynarz, člen iniciativy OpenData.cz a nově také doktorand na FIS VŠE, publikoval svoji zajímavou diplomovou práci věnující se problematice Linked Data z pohledu veřejného sektoru.

whatshotPrezentace Linked Data pro Ministerstvo práce a sociálních věcí
2012-06-19

Dne 19. 6. 2012 jsme na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí představili principy a technologie Linked Data a možnosti jejich využití pro Evropský sociální fond v ČR. Přednáška demonstrovala, jak Linked Data usnadní integraci dat o projektech financovaných z fondu, které jsou v současnosti publikovány odděleně na řadě portálů ministerstva i dalších orgánů. Prezentace je volně k dispozici na SlideShare.

whatshotStudie Otevřená data ve státní správě - Nová éra rozhodování
2012-02-28

Za autorského přispění byla publikována studie na téma otevřených dat ve veřejné správě. Studie shrnuje, co jsou otevřená data a jaké výhody přinášejí pro veřejnost a veřejnou správu. Je volně dostupná.

whatshotSeminář Otevřená data a veřejná správa - rakouské zkušenosti a jejich využití v ČR
2012-02-28

Za aktivní účasti řady špiček v oboru otevřených dat z akademické, politické i neziskové sféry z ČR a Rakouska se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal seminář, na kterém byly prezentovány a diskutovány přínosy a problémy otevřených dat v ČR a v Rakousku.

ondemand_videoVidět více

whatshotTutoriál Linked Data pro komunitu otevřených dat
2012-02-16

Dne 16. 2. 2012 jsme na půdě MFF UK na Malostranském náměstí za nepříliš velké účasti uspořádali tutoriál, na kterém jsme představili základní principy a technologie Linked Data. Prezentace z tutoriálu je volně k dispozici na SlideShare.