Samos Workshop - Otevřená data a jejich využití pro inovace a zvýšení efektivity ve veřejné správě

alarm

Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 30. 6. 2014 až 1. 7. 2014 workshop "Otevřená data a jejich využití pro inovace a zvýšení efektivity ve veřejné správě." Workshop hostí University of the Aegean na řeckém ostrově Samos současně s 5. konferencí Samos Summit s tématem "ICT-enabled Governance."

Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Účast na workshopu je podmíněna zasláním krátkého příspěvku (position paper) na téma otevřených dat a jejich využívání v rámci veřejné správy. Příspěvek je třeba odevzdat do 13. 4. 2014.

Témata příspěvků mohou zahrnovat například:

  • využívání otevřených dat ve veřejné správě pro inovace a zvýšení efektivnosti veřejné správy – přínosy otevřených dat pro veřejnou správu,
  • zvyšování efektivnosti služeb veřejné správy,
  • využití otevřených dat pro tvorbu politik,
  • nové a inovativní myšlenky, jak by společnost mohla využívat otevřená data a jak by otevřená data mohla pomoci zlepšit vládnutí,
  • nové přístupy ke zpracování a vizualizaci informací veřejného sektoru,
  • otevřená data a zapojení občanů – crowdsourcing a získávání informací,
  • komunikace mezi poskytovateli a konzumenty otevřených dat,
  • spolupráce komunit.

V případě zájmu naleznete bližší informace na webových stránkách workshopu.

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.