Share-PSI 2.0 Lisbon Workshop - Využívání otevřený dat pro komerční využití

alarm

Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 3. a 4. prosince 2014 workshop „Využívání otevřený dat pro komerční využití.“ Workshop se koná v Lisabonu na půdě National Laboratory for Civil Engineering.

Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Účast na workshopu je podmíněna zasláním krátkého příspěvku (position paper). Příspěvek je třeba odevzdat do 12. 10. 2014.

Témata příspěvků mohou zahrnovat například:

  • příklady úspěšného komerčního využití otevřených dat,
  • bariery při využívání otevřených dat veřejné správy pro komerční využití,
  • zkušenosti z interakce mezi orgány veřejné zprávy a komerčními subjekty,
  • splněná očekávání a nečekané výsledky využívání otevřených dat v komerčním prostředí.

Kromě prezentací a vystoupení budou mít účastníci workshopu řadu příležitostí diskutovat problémy a zkušenosti s využíváním otevřených dat v komerčním prostředí v menších skupinách zájemců o jednotlivá témata navržená účastníky workshopu. Zájemci se tak můžou workshopu zúčastnit jako:

  • vedoucí diskusního bloku – zaslaný příspěvek by měl popsat Vámi navrhovaný diskusní blok (session),
  • přednášející – zaslaný příspěvek v délce do 5 stran by měl shrnovat Vaši přednášku,
  • účastník workshopu – ve Vašem příspěvku byste měli popsat, proč se chcete workshopu zúčastnit a jaká témata Vás zajímají.

V případě zájmu naleznete bližší informace na webových stránkách workshopu.

Současně s workshopem Share-PSI 2.0 je pořádán také workshop projektu LAPSI 2.0 (European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector Information). Kromě technických aspektů tak mohou účastníci diskutovat i právní aspekty otevřených dat.

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.