Share-PSI 2.0 Berlin Workshop - Maximalizace interoperability — centrální slovníky, data s lokacemi atd.

alarm

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2015 proběhne v Berlíně poslední z workshopů pořádaných v rámci projektu Share-PSI 2.0. Tentokrát bude workshop zaměřen na interoperabilitu, využívání slovníků a prostorová data. Workshop pořádá Fraunhofer Institute for Open Communication Systems (Fraunhofer FOKUS).

V rámci workshopu by měly být diskutovány následující otázky:

  • Jak zajišťovat sémantickou interoperabilitu prostřednictví využívání slovníků a ontologií?
  • Jak pomoci poskytovatelům dat v zajišťování jejich interoperability?
  • Jak maximalizovat technickou interoperabilitu datových sad?
  • Jak v různých datových sadách reprezentovat údaje týkající se lokality a území?
  • Jak zajistit publikaci dat veřejné správy ve více jazycích?
  • Jak zajistit dlouhodobou dostupnost dat veřejné správy, tj. zajistit, že data budou nadále dostupná i poté, co byl ukončen projekt, v rámci kterého byla data vytvořena, nebo poté, co přestal existovat jejich poskytovatel?

Workshop je otevřen všem potenciálním zájemcům, nicméně pro aktivní účast je třeba odevzdat krátký příspěvek. Návrhy diskusních bloků je třeba odevzdat do 25. října 2015. Pokud chcete na workshopu vystoupit s přednáškou, prosím odevzdejte Váš příspěvek v rozsahu max. 5 stran do 17. října 2015. Bližší informace naleznete na webových stránkách workshopu.

Na základě tématu budou příspěvky zařazeny do jedné z následujících sekcí:

  • Interoperabilita mezi chytrými městy (Smart Cities)
  • Využívání prostorových dat
  • Evropský datový portál

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.