Share-PSI 2.0 Krems Workshop - Sebeudržitelný byznys model pro otevřená data

alarm

Ve dnech 20. a 21. května 2015 proběhne v rámci projektu Share-PSI 2.0 workshop zaměřený na otázku udržitelnosti publikace a využívání otevřených dat. Workshop pořádá Danube University Krems (Centre for E-Governance) zároveň s konferencí CeDEM 2015.

Cílem workshopu je identifikace praktik podporujících komerční využívání otevřených dat, informací veřejného sektoru (PSI) a Big Data. Tyto praktiky by měly usnadňovat vznik společností využívajících dostupná data pro tvorbu nových služeb či produktů, nebo by měly podporovat dlouhodobě udržitelnou publikaci otevřených dat orgány veřejné správy. Workshop je otevřen všem potenciálním zájemcům. Termín pro podání příspěvků je 20. dubna 2015. Bližší informace naleznete na webových stránkách workshopu.

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.