Seminář na téma Zpřístupnění dat a informací

alarm

Ve čtvrtek 22.11.2012 jsme pod záštitou Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády za účasti řady zástupců institucí veřejné správy prezentovali výstupy naší práce na Koncepci katalogizace otevřených dat a na Metodice publikace otevřených dat. Na materiálech jsme spolupracovali s Ministerstvem vnitra. Detailní informace k semináři můžete nalézt na webu Vlády ČR.