Úspěšný první rok OpenData.cz v rámci EU projektu LOD2

alarm

OpenData.cz se účastní prostřednictvím fakult MFF UK a FIS VŠE evropského výzkumného projektu LOD2. Projekt vyvíjí nástroje pro práci s Linked Data. Úkolem OpenData.cz je navrhnout, jak a proč aplikovat principy Linked Data na publikování otevřených dat o veřejných zakázkách (a také souvisejících dat, jako např. rozpočtů měst a obcí či demografických statistických údajů). Dne 14.9.2012 proběhl v Luxemburgu review meeting za účasti hodnotící komise EU. Práce týmu OpenData.cz byla hodnocena pozitivně. Výstupy (= data) z prvního roku řešení projektu budou brzy publikovány na tomto webu.