Diplomová práce Linked open data for public sector information

alarm

Jindřich Mynarz, člen iniciativy OpenData.cz a nově také doktorand na FIS VŠE, publikoval svoji zajímavou diplomovou práci věnující se problematice Linked Data z pohledu veřejného sektoru.