Aplikace nad otevřenými daty

Výsledky kontrol

Výsledky kontrol

Aplikace ukazovala výsledky kontrol kontrolních orgánů v ČR v tabulce a na mapě. Obsahovala data propojená s obchodním rejstříkem. Autory jsou Jakub Klímek, Martin Nečaský a Jiří Helmich.

Mapa veřejných zakázek

Mapa veřejných zakázek

Aplikace ukazovala veřejné zakázky, zadavatele a dodavatele na mapě a počítá pro ně řadu základních statistik. Autorem je Pavel Nohejl.

Hospodaření obcí

Hospodaření obcí

Aplikace prezentovala výkazy zisků a ztrát českých krajů, měst a obcí. Poskytovala také základní statistiky a umožňovala srovnávat výkazy vybraných dvou krajů či měst a obcí. Autorem je Ondřej Pánek