Aplikace nad otevřenými daty

Výsledky kontrol

Výsledky kontrol

Aplikace ukazuje výsledky kontrol kontrolních orgánů v ČR v tabulce a na mapě. Obsahuje data propojená s obchodním rejstříkem. Autory jsou Jakub Klímek, Martin Nečaský a Jiří Helmich.

Mapa veřejných zakázek

Mapa veřejných zakázek

Aplikace ukazuje veřejné zakázky, zadavatele a dodavatele na mapě a počítá pro ně řadu základních statistik. Autorem je Pavel Nohejl.

Hospodaření obcí

Hospodaření obcí

Aplikace prezentuje výkazy zisků a ztrát českých krajů, měst a obcí. Poskytuje také základní statistiky a umožňuje srovnávat výkazy vybraných dvou krajů či měst a obcí. Autorem je Ondřej Pánek